[Repost] 120524 Nhìn lại việc JYJ đang bị tẩy chay bởi các công ty phát thanh truyền hình sau khi Kim Junsu phát hành ablum solo


Continue reading

Advertisements