[12.05.12] Lá thư của một H.O.T’ fan gửi tới Cassiopeia – Hy vọng rằng DBSK sẽ không phải chịu những vết thương lòng bởi SM, như H.O.T đã từng chịu

Cre: Sompi

Share: Cherry Ken

via [12.05.12] Lá thư của một H.O.T’ fan gửi tới Cassiopeia – Hy vọng rằng DBSK sẽ không phải chịu những vết thương lòng bởi SM, như H.O.T đã từng chịu.

Advertisements

너를 위한 빈자리 (A Space Left For You)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s